Om Thunderful Group AB

Thunderful Group är en nordisk företagsgrupp verksam inom utveckling och förläggning av spel samt distribution av bland annat Nintendo-produkter, speltillbehör och leksaker. Det övergripande målet är att tillhandahålla högkvalitativa spelupplevelser.

Sammantaget sysselsätts drygt 170 medarbetare. Huvudkontoret är beläget i Göteborg. Därutöver finns lokala kontor i Kungsbacka, Skövde, Helsingborg, Köpenhamn, Århus, Oslo, Larvik, Helsingfors, Hohenwestedt och Hongkong.