Historia

Thunderful Group i dess nuvarande form grundades 2019 efter en omstrukturering av företagsgrupperna Bergsala och Thunderful för att skapa en stark aktör inom utveckling och förläggning av spel samt distribution av spel och närliggande produkter.

De individuella dotterbolagen inom Thunderful Group har en lång historia som nordiska bolag verksamma inom spelindustrin. Redan 1965 grundades det som idag är Koncernens finska dotterbolag Amo Oy, vilket är Koncernens äldsta dotterbolag. Även dotterbolaget Bergsala Aktiebolag har en lång historik och en unik bakgrund i och med sin relation med Nintendo och distributionskontraktet med Nintendo som innebär att bolaget varit ensam distributör av Nintendoprodukter i Sverige sedan 1981.

Genom sina olika dotterbolag anser sig Koncernen ha god marknadskunskap inom flera olika marknadssegment och lokala marknader som skapats genom decennier av företagande och entreprenörskap. Bland annat har Koncernen totalt distribuerat cirka nio miljoner spelkonsoler och cirka 27 miljoner spel. Vidare har Koncernens egenutvecklade spel köpts i cirka sju miljoner exemplar. Nedan återfinns en kort översikt av Koncernens utveckling.

Tidslinje

1965 – Lelumyynti Ky, idag Amo Oy, grundas och blir en av Nordens första distributör av leksaker på den finska leksaksmarknaden

1976 – Bergsala Aktiebolag grundas genom att Owe Bergsten, Pierre Sandsten och Lars-Göran Larsson börjar importera hemelektronik till radioaffären El-Be Hi-Fi i Kungsbacka

1981 – Bergsala ingår distributionskontrakt för Nintendoprodukter i Sverige som innebär att bolaget blir ensam distributör. Genom partnerskapet blir Bergsala Nintendos första internationella distributionspartner

1986 – Nintendo-klubben grundas i samband med att spelkonsolen NES lanseras och når årsskiftet 1987/1988 över 450 000 medlemmar i Sverige

1992 – Bergsalas verksamhet skalas ned i samband med finanskrisen på 90-talet samt till följd av en mindre lyckad lansering av spelkonsolen SNES som inte nådde samma framgång i Sverige som dess föregångare, NES

1997 – Image & Form International AB grundas av Brjann Sigurgeirsson och utvecklar inledningsvis spel och mjukvara inom utbildningsgenren (edutainment) innan bolaget 2009 skiftade fokus mot renodlad spelutveckling

2001 – Zoink AB grundas av Klaus Lyngeled och fokuserar på berättande spelupplevelser och innovativ design

2004 – Rising Star Games Ltd bildas av Bergsala tillsammans med den japanska spelförläggaren Marvelous Entertainment

2010 – Första SteamWorld-spelet lanseras av Image & Form och blir det första i en rad framgångsrika spel

2010 – Nordic Game Supply AB grundas av Bergsala och Henrik Mathiasen

2011 – Bergsala köper 50 procent av Image & Form

2012 – Amo Toys Scandinavia grundas efter en sammanslagning av Bergsala, Henrik Mathiasen och Amo Oy

2014 – Bergsala köper 50 procent av Zoink

2016 – Bergsala köper Amo Oy och omstrukturerar Amo Toys Scandinavia och Amo Oy till Amo Toys Nordic AB under 2017

2017 – Thunderful AB bildas genom en sammanslagning av spelutvecklarna Image & Form och Zoink

2018 - Thunderful Publishing AB bildas som ett dotterbolag till Thunderful AB

2019 – Thunderful Group bildas efter en omstrukturering av företagsgrupperna Thunderful och Bergsala där det nybildade bolaget Thunderful Group AB förvärvar samtliga koncernbolag från den tidigare ägaren Bergsala Holding AB. I slutet av året förvärvas även Guru Games

2020 – Bergsalas distributionskontrakt med Nintendo förnyas, vilket innebär att partnerskapet 2021 firar 40 år

2020 – Spelutvecklarna Image & Form, Zoink och Guru Games slås samman och integreras fullt till en spelutvecklare under Thunderful Development.