Våra verksamheter

Koncernen Thunderful Group AB bildades i december 2019 genom att huvudägaren Bergsala Holding AB sammanförde ett flertal bolag aktiva inom spelutveckling, spelförläggning och distribution. Genom bildandet skapas en stark aktör inom spelutveckling och distribution av spel, speltillbehör och leksaker. Bland ägarna till Thunderful Group AB återfinns Bergsala Holding AB, Brjann Sigurgeirsson och Klaus Lyngeled. Sammantaget sysselsätter koncernen fler än 160 medarbetare. Huvudkontoret är beläget i Göteborg.

Koncernens vision är att tillhandahålla kreativa underhållningsprodukter av högsta kvalitet för alla åldrar. Verksamheterna kännetecknas av ledande positioner och goda förutsättningar på sina respektive marknader.

Verksamheterna inom Thunderful Group AB kompletterar varandra väl, såväl affärsmässigt som sett till intäktsmodeller. Koncernstrukturen möjliggör god samverkan och funktioner som administration, ekonomi, IT och logistik är centraliserade vilket ger dotterbolagen fullt utrymme att fokusera på sina kärnverksamheter.

Koncernen består av tre affärsområden

  • Thunderful Development, med verksamhet inom utveckling och försäljning av spel. I affärsområdet ingår spelutvecklarna Image & Form International AB och Zoink AB. Bolagens viktigaste varumärke är SteamWorld. Spelen har sålts i över fyra miljoner exemplar, och har laddats ner mer än sju miljoner gånger.

  • Thunderful Publishing, med verksamhet inom förläggning av spel. I affärsområdet ingår Thunderful Publishing AB, som sköter utgivningen av titlar utvecklade såväl internt som av andra spelstudior, samt anrika Rising Star Games Ltd, som förvärvats för att fokusera på utgivning av framstående japanska speltitlar i Europa och USA.

  • Thunderful Distribution, med verksamhet inom distribution och försäljning av spelkonsoler, spel, speltillbehör samt leksaker. I affärsområdet ingår Bergsala AB, Amo Toys Nordic AB samt Nordic Game Supply AB. Bergsala AB har sedan 1981 distribuerat Nintendos produkter i Norden. Nordic Game Supply AB och Amo Toys Nordic AB är nordiska distributörer av spel, speltillbehör, merchandise och leksaker. Bland varumärkena finns bl a Rockstar, 2K Games, RAZER, Thrustmaster, PowerA, Hori, MGA Entertainment (L.O.L., BabyBorn, Little Tikes), Geomag, Intex och flera andra.