Brjann Sigurgeirsson, VD sedan 2019
Född: 1967
Utbildning: Filosofie kandidatexamen i grafisk design vid San Fransisco City College, USA.
Tidigare erfarenheter (i urval): Grundare av Image & Form, skribent och grafisk designer på Koyosha Co., spelutvecklare på Subaro International.
Favoritspel Thunderful: SteamWorld Heist
Favoritspel Nintendo: Super Metroid

Anders Maiqvist, CFO sedan 2019
Född: 1983
Utbildning: Masterexamen i industriell ekonomi vid Chalmers tekniska högskola.
Tidigare erfarenheter (i urval): CFO Bergsala Holding AB, Ekonomichef Peoples Choice AB, vVD och ekonomichef Prognosia
Favoritspel Thunderful: Stick it to the Man
Favoritspel Nintendo: Super Mario Bros 3

Klaus Lyngeled, Head of Games sedan 2019
Född: 1975
Utbildning: Master i matematik vid Örebro universitet.
Tidigare erfarenheter (i urval): Grundare av Zoink, Concept Artist i Shiny Entertanment, Creative Director i UDS
Favoritspel Thunderful: The Gunk
Favoritspel Nintendo: Conkers Bad Fur Day

Henrik Mathiasen, Head of Distribution sedan 2019
Född: 1971
Utbildning: Filosofie kandidatexamen i business vid Aarhus Business College, Danmark
Tidigare erfarenheter (i urval):Medgrundare av Nordic Game Supply, VD i AMO Toys Scandinavia och VD i The Games Factory ApS.
Favoritspel Thunderful: The Gunk
Favoritspel Nintendo: Fe